fbpx

Privacy Verklaring

Jade Plaats, gevestigd aan St. Antonielaan 326 6821 GP Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rosanne Verstappen
info@jadeplaats.nl
www.jadeplaats.nl 
St. Antonielaan 326 6821 GP Arnhem
+31625371586

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jade Plaats verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte en doeltreffende bedrijfsvoering en dienstverlening. Jade Plaats kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website en/of de diensten van Jade Plaats.
Jade Plaats kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum, geslacht, IP-adres, locatie, gegevens over uw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaattype en eventueel overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of door aantekeningen in m’n cliëntendossier in geval van persoonlijke coaching. Deze aantekeningen behelzen aantekeningen over intake, behandelplan en voortgang en alle ter zake doende afspraken.

Jade Plaats verwerkt nooit méér persoonsgegevens dan noodzakelijk voor een correcte bedrijfsvoering en levering voor de betreffende dienst aan u door Jade Plaats.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cliëntendossiers bevinden zich op een afgesloten gedeelde op mijn beveiligde laptop en na een back-up, op een externe harde schijf. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen door mij benaderbaar.

In het cliëntdossiers verwerk ik alleen noodzakelijke informatie, zoals gegevens over de gezondheid, de hulpvraag, het behandelplan, de uitgevoerde zorg, de evaluatiegegevens, eventueel afspraken met andere hulpverleners en aanvullingen die jij als cliënt wenselijk acht.

Gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Uitsluitend op jouw uitdrukkelijke verzoek wordt informatie uit je dossier gedeeld met derden. In dat geval stem ik tevoren met je af welke informatie hoe gedeeld wordt en met wie.
  • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie;
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Mocht er een data-lek zijn heb ik daarvoor een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ik daarnaar handelen en indien nodig jou als cliënt, daarvan op de hoogte brengen.

Vanwege de gevoeligheid van deze persoonsgegevens vallen cliëntdossiers buiten de hieronder genoemde mogelijkheid om via een selfservicelink de bewaarde informatie te kunnen inzien.
Wil je je dossier inzien, stuur dan een mail naar privacy@jadeplaats.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
De bewaartermijn die ik hanteer voor m’n cliëntendossiers is de wettelijke termijn van 10 jaar. Hierna worden de dossiers vernietigd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via privacy@jadeplaats.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Jade Plaats persoonsgegevens verwerkt

– Het afhandelen van je bestelling (grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
– Om je tijdens het volgen van m’n lessen en trainingen en ook tijdens coachsessies adequaat te kunnen begeleiden (grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
– Het toesturen van Qi-Zine met tips, oefeningen en strategieën ten aanzien van energie- en stressmanagement, en om je op de hoogte te houden van m’n aanbod (grondslag: toestemming van betrokken persoon). Ook wanneer je klant bent bij mij kom je op m’n mailinglijst. Je kunt je hiervoor eenvoudig afmelden via een link onderin deze mails (grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen)
– Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren (grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: toestemming van betrokken persoon)
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst plus toestemming van betrokken persoon)
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) 
– Om feed-back te vragen over geleverde dienstverlening (grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen)
– Jade Plaats analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen).
– Jade Plaats verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Jade Plaats neemt in voorkomende gevallen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over het welke informatie wordt toegestuurd aan welke personen. Het gaat hier om in een computersysteem vooraf ingestelde besluiten, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jade Plaats) tussen zit. Jade Plaats gebruikt hiertoe het email-systeem Autorespond. Door deze automatische besluitvorming ben ik in staatje bepaalde informatie toe te sturen op tevoren vastgestelde momenten, zoals het automatisch toesturen van een handout na het volgen van een workshop, of het versturen van specifieke tips na het aanvragen van m’n Qi-Zine.

Hoe lang bewaart Jade Plaats je persoonsgegevens

Jade Plaats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam en Achternaam plus email-adres > zolang u m’n tips en oefeningen wil blijven ontvangen. U kunt zich hiervoor eenvoudig afmelden door een link onderin m’n mails. Na uw afmelding via de afmeldlink in m’n mails, worden deze gegevens direct verwijderd. Wanneer u klant bent, ben ik gehouden aan een bewaartermijn van 7 jaar.

Geslacht > zolang als u klant bent. De diensten en producten van Jade Plaats zijn speciaal voor vrouwen, daarom is het noodzakelijk om bij aanmelding voor een workshops aan te geven of u man of vrouw bent. Deze gegevens bewaar ik zolang u klant bent. Dit gegeven kunt u zelf via de zelfservice-link onderin m’n emails aanpassen en/of verwijderen.

Geboortedatum > Wanneer u klant bent bij Jade Plaats kunt u in uw klantprofiel uw geboortedatum invullen. Deze gegevens verzamel ik om aandacht te kunnen besteden aan uw verjaardag. U bepaalt echter zelf of u dit wel of niet wilt delen en kunt dit te allen tijde aanpassen via de Selfservicelink.

Adres en bankrekeningnummer > deze bewaar ik zolang dat noodzakelijk is voor de belastingdienst. Bent u geen klant meer, dan heb ik geen reden om deze gegevens te bewaren. Daarom worden gegeven van inactieve klanten na afloop van de wettelijke bewaartermijn verwijdert.

Telefoonnummer > Een telefoonnummer gebruik ik uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor de communicatie rondom de levering van mijn diensten. Bijvoorbeeld om een les af te melden wanneer ik onverhoopt ziek ben, of om een afspraak met u te kunnen verzetten. Ook verzamel ik uw telefoonnummer zodat u zich bij mij kunt melden via WhatsApp wanneer u onverhoopt later of verhinderd bent voor een afspraak/les. U kunt dit gegeven zelf wijzigen of verwijderen in uw klantprofiel, ook zonder de rest van uw profiel te verwijderen.

IP-adres, internetbrowser en apparaattype >
Via Google Analytics worden op Jade Plaats geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij m’n website gebruikt. Ik gebruik deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van m’n website en m’n aanbod. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze (geanonimiseerde) informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Jade Plaats heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Jade Plaats. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jade Plaats verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jade Plaats blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Jade Plaats gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jade Plaats gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hier vind je m’n Cookie-verklaring.

Bij je eerste bezoek aan www.jadeplaats.nl ben je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke mail die je van mij ontvangt tref je onderin een link aan, waarmee je je gegevens kunt inzien en deze zelf kunt aanpassen en aanvullen. Wil je je gegevens verwijderen, stuur dan dan een email naar privacy@jadeplaats.nl. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jade Plaats en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@jadeplaats.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Jade Plaats worden algemene bezoekgegevens bijgehouden middels Google Analytics, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jade Plaats gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Op deze manier meet Jade Plaats de effectiviteit van haar website c.q. bepaalde pagina’s op haar website en de effectiviteit van voorkomende Adwords-advertenties van bij Googlezoekresultaat pagina’s.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jade Plaats te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jade Plaats heeft hier geen invloed op. Jade Plaats heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

Jade Plaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.jadeplaats.nl is een website van Jade Plaats. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@jadeplaats.nl. Vermeld in de onderwerpsregel: Persoonsgegevens & Privacy.

Contactpersoon: Mw. R. Verstappen
Adres: St. Antonielaan 326, 6821 GP  Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Arnhem: 109107335

Klachtrecht

Mocht u een klacht willen uiten jegens Jade Plaats over een niet correct uitgevoerd Privacy beleid, kunt u deze indienen bij:

de Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons