fbpx

Hier lees je de Algemene Voorwaarden m.b.t. Workshops & ReTREATS, alsmede de voorwaarden ten aanzien van het volgen van de wekelijkse lessen

 

Algemene Voorwaarden Workshops, Trainingen, Series & Retreats

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door inschrijving voor de workshop en/of retreat verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. Bij inschrijving wordt het hele bedrag van de workshop voldaan. In sommige gevallen is het mogelijk dit bedrag te betalen in 3 termijnen. Betreft het een reTREAT, dan wordt op dit moment een aanbetaling gedaan. Hiermee is de reservering gemaakt. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het hele bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de workshop/reTREAT te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Jade Plaats het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld of de eerste termijn of, in het geval van de reTREAT, de eerste aanbetaling. 

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop, training, serie of reTREAT bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk
1 dag voor aanvang per mail aan Jade Plaats zijn doorgegeven.

8. Jade Plaats heeft het recht een workshop, training, lesserie of reTREAT te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van docent of overmacht. In geval van annulering door Jade Plaats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Jade Plaats heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of reTREAT.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Jade Plaats zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.

2. Deelname aan een workshop, training of retraite is geheel op eigen risico. Jade Plaats is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Jade Plaats. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga- activiteiten en het lichaamswerk zoals Jade Plaats dat aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meld voorafgaande aan de yogales of training altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Waar mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Jade Plaats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Jade Plaats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jade Plaats niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van jade Plaats.

 

 

Algemene Voorwaarden wekelijkse lessen

    

ABONNEMENTS-VOORWAARDEN

A. Je kunt kiezen uit 3 abonnementen: losse lessen, 7-strippenkaart met MP3 en e-book (startpakket) en een doorlopend abonnement in de vorm van een 10-strippenkaart met automatische verlenging.

A.1. Door aanschaf van een leskaart c.q. inschrijving voor abonnement, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

A.2. Losse lessen kosten €15,00 per keer. Deze lessen worden verkocht in een leskaart van 6 lessen en de kaart is een jaar geldig. Dit abonnement is alleen beschikbaar voor ervaren cursisten. 

A.3. Bij inschrijving en steeds per nieuwe 10-strippenkaart wordt het hele bedrag c.q. een termijn van de leskaart voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Jade Plaats het recht de plek in de les te laten vervallen ten behoeve van een andere cursist. Dit ontslaat de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

A.4. Inschrijving voor de les is pas definitief na betaling van de factuur. 

A.5. Deelname aan het lesprogramma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van (delen van) het te volgen programma.

A.6. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het lesgeld en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

A.7. Afgenomen leskaarten worden niet gerestitueerd.

A.8. Een leskaart of -abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en kan daarom niet overgedragen worden aan een derde, behalve als ik daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geef.

A.9. Een 7-strippenkaart is 9 weken geldig en loopt af na afloop van de geldigheidsperiode.

A.10. Een 10-strippenkaart is een abonnement en is derhalve doorlopend: na afloop van de op de factuur en strippenkaart vermeldde geldigheidsperiode of eerder, namelijk na het afnemen van 10 lessen, gaat automatisch een nieuwe kaart in (in beide gevallen een 10-strippenkaart). Je hoeft hiervoor niets te doen, je ontvangt een factuur voor je nieuwe strippenkaart. 

A.11. Wanneer je besluit (tijdelijk) te stoppen met de lessen, geef dit dan ten minste 2 weken voor de  einddatum van je strippenkaart per mail door.

Opzeggen, afmelden en ziekte van de docent

B. De lesdata 2016/2017 worden vermeld op de website.

C. Bij langdurige ziekte graag een melding per email, zodat ik je abonnement kan pauzeren. Je voorkomt hiermee het verlopen van je strippenkaart en dus het vervallen van lessen.

D. Wanneer een les onverhoopt niet kan doorgaan wegens ziekte of afwezigheid van mij en er is geen vervangend docent, wordt je kaart een overeenkomstig aantal lessen verlengd.

MEDISCHE DISCLAIMERS

A. De Qigong- en -lichaamswerkactiviteiten zoals ik die aanbied met Jade Plaats zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

B. Meld voorafgaande aan de Qigongles altijd als je een klacht die mogelijk invloed hebben op je mogelijkheden tijdens de les. Wanneer dat kan ik het programma hierop aanpassen of extra correctie c.q. persoonsgerichte oefeningen geven.

C. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

A. Al de locaties van Jade Plaats zijn rookvrij. Roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik tijdens de les zijn niet toegestaan.

B. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Jade Plaats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

C. Jade Plaats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de les een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de lokatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

D. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jade Plaats niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

E. Het maken van foto/video/film- of geluidsopnames is gedurende de les is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Jade Plaats. Ook zal Jade Plaats slechts foto/video/film- of geluidsopnames maken na toestemming van de deelnemers van de les. 


Neem bij vragen over deze Algemene Voorwaarden alsjeblieft contact met me op.